2 ГЕ-21

Організаційна година Гук В.В. yeu4xeo
Українська мова Лосєва К.С. v2qsnfi
Українська мова (спецкурс) Лосєва К.С. msx63af
Українська література Лосєва К.С. cto2dja
Зарубіжна література Мещерякова О.В. yn3jfd4
Іноземна мова Кривандеченкова Л.І. us6kn6s
Історія України Бірюкова Н.О. 3jujmmc
Історія України (спецкурс) Бірюкова Н.О. mcnw4oc
Всесвітня історія Краснянська Н.Ю. ae7og46
Математика Почтарьова Т.В. uctzakx
Математика

(спецкурс)

Почтарьова Т.В. n4orkav
Біологія і екологія Золотова К.В. 4buqqhn
Географія Кухтарєв О.О. wr2ir2s
Географія (спецкурс) Баранець Т.О. dtolb4v
Фізика і астрономія Гук В.В. zsikjzp
Хімія Золотова К.В. j5vvugr
Фізична культура Строколіс О.А. zgt5ybc
Захист України Черненко В.В. zyjxkdz
Інформатика Пупирєва І.А. relj6mt
Технології Бургман Л.І. uxrazoi
Економічна теорія Усова С.В. iepal6a
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Пілецька С.В.

Луценко А.О.

irwzutk

4xh3ey2

Електротехніка з основами електроніки Бабченко С.М. neuju7n
Безпека життєдіяльності Діброва Л.М. wxvholk
Гідравліка, гідро – та пневмоприводи Бургман Л.І. 23hcrcl