4 ГМ-19 (GWfE)

Українська мова (за професійним спрямуванням) Топач А.А. zjqwsie
Соціологія Краснянська Н.Ю. 6qpa2aq
Економіка підприємства Дичок Г.М. Eb2z6vI
Ремонт машин Діброва Л.М./

Шевцова Л.Л.

dxp626f
Ремонт машин (Курсовий проект) Діброва Л.М. Ivtwxf5
Електропривод, електрообладнання і основи автоматизації  машин і обладнання Холмська Н.В. Ze7x5ag
Механізований інструмент Куц М.П. ffungeo