ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Деталі машин
 • Ремонт машин
 • Експлуатація машин
 • Гідравліка, гідро-та пневмоприводи
 • Вантажопідйомна та транспортуюча техніка
 • ДВЗ, автомобілі та трактори
 • Економіка підприємства
 • Комп’ютерна техніка
 • Основи систем комп’ютерного проектування
 • Електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин і обладнання.

 

Галузеве машинобудування, БМО

 

Фаховий молодший бакалавр, Технік з експлуатації та ремонту устаткування, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • механіки:
 • механік дільниці;
 • механік з ремонту устаткування;
 • механік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік-технолог (механіка);
 • технік-конструктор (механіка).

 

 

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ – спеціальність широкого профілю. Програма передбачає забезпечення підготовки в галузі знань Механічна інженерія зі спеціальності ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ з компетентностями, які характеризуються необхідним рівнем теоретичних знань, умінь та навичок, достатніх для експлуатації та ремонту основних вузлів та агрегатів підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання, автомобілів, тощо. Спеціальність надає класичну технічну освіту та передбачає підготовку сучасних фахівців для найбільш важливих секторів економіки.

 

 

Майбутній фахівець з ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз і проектувати машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.

 

Перспективність навчання і отримання технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту саме за даним напрямом.

 

СТАНЬ УСПІШНИМ РАЗОМ З НАМИ!

Ми забезпечимо високий рівень знань і підготовки якістю викладання за рахунок: кваліфікації та компетенції викладачів; постійного розвитку сучасної матеріальної бази: комп’ютерних класів, кабінетів, лабораторій.

Студенти набудуть глибоких фундаментальних знань і отримають якісну теоретичну та  практичну підготовку.

 

Навчальна практика дозволяє сформувати у студента вміння та навички зі спеціальності. Виробнича практика сприяє більш глибокому вивченню організації виробництва, придбанню навичок організаторської і виховної роботи в колективі.

 

 

Місце роботи після закінчення спеціальності ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: дорожньо-будівельні організації та фірми; автотранспортні, авторемонтні, будівельні, дорожні підприємства; управління на підприємствах по експлуатації, обслуговування та ремонту підйомно-транспортних, будівельно-дорожніх, меліоративних машин і обладнання; підприємства з виробництва машин та обладнання; підприємства металургійної та гірничої промисловості; підприємства, на балансі яких перебуває будь-яка техніка, механізми та обладнання.

 

Випускники спеціальності можуть продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти УКРАЇНИ за скороченим терміном.

 

НАШ ДОСВІД – ВАШ РЕЗУЛЬТАТ!