ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 144 Теплоенергетика

Спеціальність 144 Теплоенергетика

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 • Теплотехніка
 • Матеріалознавство
 • Гідравліка
 • Гідравлічні машини
 • Техніка користування ЕОМ
 • Комп’ютерна графіка
 • Теплотехнічне обладнання
 • Основи газопостачання
 • Котельні установки і водопідготовка
 • Інженерна геодезія
 • Теплопостачання
 • Міські інженерні мережі
 • Монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного обладнання
 • Теплотехнічні вимірювання
 • Основи проектування джерел теплопостачання
 • Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря
 • Технологія і організація будівництва та ремонту теплових мереж і споруд
 • Автоматизація теплових процесів
 • Основи охорони праці
 • Економіка і планування виробництва
 • Енергозбереження та поновлювальні джерела енергії

 

 

Фаховий молодший бакалавр, Технік-теплотехнік, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 • теплотехнік;
 • технік;
 • технік з налагоджування і випробувань;
 • лаборант;
 • технік-лаборант;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • кресляр;
 • кресляр-конструктор;
 • технік-конструктор.

 

 

ТЕПЛО – найнеобхідніший товар, соціальна послуга, своєчасного і безперебійного одержання якої потребує людство. ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА – галузь виробництва, яка займається виробітком, розподіленням, подачею і використанням  теплової енергії.

Через стрімке скорочення паливних енергоресурсів, незадовільний екологічний стан довкілля, зростання потреби людства в теплоті, актуальність проблем теплоенергозбереження ринок працівників повинен постійно поповнюватися професіоналами, а саме фаховими  молодшими бакалаврами з теплоенергетики.

 

 

ВСП «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ» плідно вирішує питання забезпечення Придніпровського регіону та України в цілому освіченими фахівцями спеціальності ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА. Викладацький колектив спеціальності – висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом педагогічної і практичної роботи за фахом, силами яких створена добре оснащена матеріально-технічна база, що відповідає сучасним вимогам освіти. Освітній процес побудований таким чином, щоб підготувати молодь до реалій сьогодення, сприяє її подальшому кар’єрному зростанню. Взаємозв’язок теоретичного і практичного навчання створює передумови формування у студентів здатності швидко орієнтуватись у різних виробничих умовах, застосовувати одержані знання, використовувати професійні вміння і навички на практиці.

 

 

Базами практики студентів, що навчаються на спеціальності Теплоенергетика є: Концерн «Міські теплові мережі», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Укрграфіт», ПрАТ «Запоріжкокс», АТ «Мотор Січ», Запорізькі ТЕС і АЕС тощо. При проходженні практики з одержання робітничої професії студенти отримують посвідчення апаратника хімводоочищення І-ІІ розрядів (дівчата) або слюсаря з ремонту устаткування котелень ІІ розряду (хлопці). Крім того, за бажанням вони можуть одержати сертифікат електрозварника ручного дугового зварювання.

 

Випускники спеціальності можуть продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти УКРАЇНИ за скороченим терміном.

 

ТЕПЛОТЕХНІКАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ, НИМИ СТАЮТЬ!