ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

 

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Комп’ютерна графіка (Corel Draw, Adobe Animate, web-технології);
 • Обробка образотворчої інформації (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, web-дизайн);
 • Теорія кольору та кольоровідтворення (Adobe Lightroom);
 • Обробка текстової інформації;
 • Дизайн друкованої продукції (Adobe Illustrator);
 • Комп’ютерне проектування і моделювання (AutoCAD, 3Ds MAX);
 • Обчислювальна техніка і програмування;
 • Програмне забезпечення КВС (Adobe InDesign, QuarkXPress);
 • Технології підготовки і виробництва електронних видань (Adobe After Effects);
 • Технічне редагування;
 • Основи поліграфічного виробництва;
 • Обладнання  поліграфічних підприємств.

 

 

Фаховий молодший бакалавр, Технолог, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • дизайнер-виконавець графічних робіт;
 • дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів;
 • технолог.

Фахових молодших бакалаврів з видавництва та поліграфії готує в Запоріжжі єдиний навчальний заклад Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ»!

 

 

В коледжі створені всі необхідні умови для якісної підготовки  фахівців для роботи у видавництвах, друкарнях, редакціях, рекламних агентствах, дизайн-студіях та інших підприємствах, що випускають  поліграфічну продукцію – лекційні аудиторії, обладнані мультимедійною технікою; комп’ютерні класи, які забезпечують проведення більше 70% практичних занять студентів з використанням сучасного програмного забезпечення. За час навчання студенти здобувають ґрунтовні знання зі спеціальних дисциплін та практичні вміння завдяки також навчальним і виробничим практикам.

 

 

З кожним роком зростає не лише обсяг поліграфічної продукції, але й вимоги до її якості. Стрімкий розвиток сучасних комп’ютерних  технологій обумовлює зростаючу потребу діючих підприємств мати фахівців цієї галузі. Освітня програма «ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ» надає необхідні навички та знання для забезпечення професійного рівня майбутніх фахівців, оскільки саме комп’ютерні технології обумовлюють можливості сучасного  видавництва.

 

Випускники набувають кваліфікацію фаховий молодший бакалавр, технолог. За Національним класифікатором професій  фахівець підготовлений до роботи в галузях:

 • видавнича діяльність: видання книг, брошур, буклетів, словників, енциклопедій, атласів, карт і діаграм; видання газет, журналів і періодичних видань, каталогів та інших видів друкованих видань, а також видання програмних продуктів;
 • компонування кіно- та відеофільмів: редагування, монтаж, перетворення з одного формату в інший, створення титрів, комп’ютерну графіку, анімацію та спецефекти;
 • діяльність графічних дизайнерів;
 • комп’ютерне програмування: розроблення структури та контенту баз даних та веб-сайтів.

 

По закінченні коледжу випускники мають змогу продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти України за скороченим терміном.

 

«ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ» – ТВОЯ ТЕРІТОРІЯ НАТХНЕННЯ І ТВОРЧОСТІ!