ВСП ЗГЕФК ЗНУ Новини,Спеціальності Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (БЦІс)

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (БЦІс)

 

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Опалення
 • Вентиляція і кондиціювання
 • Санітарно-технічне обладнання  та газопостачання будівель
 • Теплогенеруючі установки та теплопостачання
 • Технологія та організація санітарно-технічних робіт
 • Міські інженерні мережі
 • Комп’ютерна графіка
 • Матеріали та вироби в санітарній техніці. Будівельні конструкції
 • Зварювання та різання
 • Технологія забезпечення мікроклімату будівель та споруд
 • Інженерна геодезія
 • Енергозбереження та поновлювальні джерела енергії
 • Нормування і кошториси
 • Економіка будівництва

 

 

Фаховий молодший бакалавр, Технік санітарно-технічних систем, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 

 • Технік санітарно-технічних систем;
 • Кресляр;
 • Кресляр-конструктор;
 • Технік-конструктор;
 • Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства;
 • Технік з налагоджування та випробувань;
 • Диспетчер газового господарства;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік з підготовки технічної документації,
 • Технік з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • Технік-інспектор.

 

 

Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ (Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції) – одна з найбільш актуальних у сучасному будівництві. Враховуючи впровадження передових технологій, стрімкі темпи переоснащення і реконструкції систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водо- і газопостачання зростає потреба в технічному персоналі з їх монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження. Підготовка висококласних фахових молодших бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії є невід’ємною часткою формування професійного потенціалу розвинутого суспільства. У нас Ви отримаєте необхідні знання зі спеціальних дисциплін та набудете практичних навичок. А допоможуть Вам в цьому висококваліфіковані педагоги з великим досвідом практичної роботи за фахом.

 

 

Велика увага в навчальному процесі приділяється навчальним і виробничим практикам. Бази практик – ПрАТ «Теплогазмонтаж», ДП «Пластик», КП «Водоканал», ПАТ «Запоріжсталь», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», керуючі організації обслуговування житлового фонду, проектні інститути, конструкторські бюро та ін. При проходженні практик студенти отримують посвідчення слюсаря-сантехніка 2-3 розряду і мають можливість отримати сертифікат електрозварника ручного дугового зварювання. На геодезичному полігоні набувають практичних навичок проведення геодезичних зйомок із застосуванням геодезичних приладів (нівеліра, теодоліта).

 

 

Завдяки виробничим технологічній і переддипломній практикам студенти можуть грамотно організувати роботу підлеглого персоналу на виробництві, вільно читати і розробляти технічну документацію, розбиратися в проектно-кошторисній документації з використанням програмних комплексів.

 

Випускники спеціальності можуть продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти УКРАЇНИ за скороченим терміном.

 

Сеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ (Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції) – це симфонія сучасних технологій внутрішнього мікроклімату в будівлях!