ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (БЦІг)

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (БЦІг)

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Промислові та цивільні будівлі та споруди
 • Гідротехнічні споруди
 • Ландшафтне проектування та дизайн територій
 • Основи дизайну малих архітектурних форм
 • Основи ґрунтознавства та дендрології
 •  Інженерна геодезія
 • Основи комп’ютерного проектування
 • Комп’ютерна графіка
 • Організація гідротехнічного будівництва
 • Економіка будівництва
 • Інженерний захист прибережних територій
 • Енергозбереження та поновлювальні джерела енергії
 • Будівельна техніка
 • Будівельні конструкції
 • Інженерна геологія і гідрогеологія
 • Основи охорони праці

 

 

Фаховий молодший бакалавр, Технік-гідротехнік, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 • технік-будівельник
 • технік-гідротехнік
 • технік-проектувальник
 • технік-геодезист
 • доглядач будови
 • технік-будівельник
 • технік-доглядач
 • технік-лаборант (будівництво)
 • кресляр-конструктор
 • технік-конструктор
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з підготовки технічної документації
 • інструктор з експлуатаційних
 • виробничо-технічних та організаційних питань
 • фахівець садово-паркового господарства
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

 

 

Готуємо професіоналів самого широкого профілю, що працюють в галузі проектування, зведення і експлуатації гідротехнічних, промислових, цивільних і громадських будівельних об’єктів, а також об’єктів ландшафтного дизайну і благоустрою територій.

Підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою Будівництво гідротехнічних споруд відбувається лише у двох коледжах України і один з них наш!

 

Освітньо-професійна програма “БУДІВНИЦТВО ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД” передбачає дуже багато практичної підготовки студентів, що забезпечується зручними аудиторіями, обладнаними мультимедійною та комп’ютерною технікою. А якісне і наочне виконання лабораторних робіт відбувається у спеціальних лабораторіях – геодезичній, лабораторії з випробування матеріалів та конструкцій і гідротехнічному залі.

Під час навчання студенти знайомляться із сучасними програмами автоматичного проектування: AutoCad 2D та 3D, Realtime Landscaping Architect, Наш Сад Рубін, Revit, та ін.

 

 

Освітньо-професійна програма “БУДІВНИЦТВО ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД” містить чотири навчальні практики: геодезичну, з будівельного матеріалознавства, гідрометричну та практику з введення в спеціальність.

Проходження виробничих практик – технологічної, у тому числі для одержання робітничої професії та переддипломної відбувається на таких підприємствах міста та України:  Дніпровська ГЕС, Запорізький район гідротехнічних споруд (шлюз), Інженерно-будівельне підприємство «Форт», ПрАТ “Запорізьке кар’єроуправління”, ПРАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» (м. Харків).

 

 

Широке суспільне будівництво дозволяє нашим випускникам бути залученими практично у всіх сферах будівельної діяльності. Наші випускники працюють в проектних організаціях та будівельних компаніях, виконують експлуатаційні роботи в організаціях різного профілю. Працюють технологами, спеціалістами в земельному кадастрі, в архітектурних і проектних бюро; геодезистами,  інженерами і бригадирами на будмайданчиках, спеціалістами у сфері ландшафту та благоустрою територій;  складають кошториси в економічних відділах підприємств.

 

По закінченні коледжу випускники мають змогу продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти України за скороченим терміном.

 

Майстерність, ентузіазм викладачів спеціальності, надають можливість студентам отримати відмінні теоретичні знання і практичні навики. Одержавши освіту за фахом, Ви стаєте професіоналами високого класу, затребуваними і конкурентоспроможними, і зможете застосувати свої знання в різних сферах державного і приватного будівельного виробництва.

 

ЗБУДУЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ!