ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 075 Маркетинг

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Електронна комерція
 • Міжнародний маркетинг
 • Логістика
 • Комунікаційна діяльність
 • Маркетинг у некомерційній діяльності
 • Статистика ринку товарів та послуг
 • Ринкові дослідження
 • Розроблення товару
 • Економіка підприємства
 • Інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності

 

 

Фаховий молодший бакалавр, торговець (управління бізнесу та реклами) підготовлений до виконання професійних робот на посадах:

 • торговець (обслуговування бізнесу та реклами);
 • інспектор- торговельний;
 • мерчандайзер;
 • товарознавець;
 • агент рекламний;
 • представник з реклами;
 • ревізор комерційний;
 • організатор із збуту.

 

МАРКЕТИНГ – це можливість досягнути високого фахового рівня та швидкого кар’єрного зростання.

МАРКЕТИНГ – це філософія сучасного бізнесу, що визначає розвиток фірми в умовах конкуренції. Вона являє собою, орієнтовану на споживача, виробничо-збутову діяльність, що забезпечує довгостроковий максимальний прибуток від реалізації продукції.

Фахові молодші бакалаври працюють на підприємствах різних форм власності та різних сфер діяльності: промислових підприємствах, організаціях, посередницьких та торгових підприємствах, банках, страхових компаніях, науково-дослідницьких закладах, біржах, інвестиційних та рекламних компаніях, консалтингових фірмах та інших галузевих структурах.

 

 

Випускники отримують професійні знання та практичні навички, які дозволяють їм впроваджувати маркетингові методи управління, вивчати запити споживачів та кон’юнктуру ринку, проводити маркетингові дослідження, надавати можливість оцінювати загальну економічну ефективність роботи та маркетингової діяльності підприємства чи установи.

Випускники спеціальності МАРКЕТИНГ озброєні  ґрунтовними знаннями з теорії та практики маркетингу.

 

 

По закінченні коледжу випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном у Запорізькому національному університеті (ЗНУ), Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету, та багатьох та інших закладах вищої освіти України.

 

СТВОРЮЄМО ФОРМУЛУ УСПІХУ РАЗОМ!