ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальності Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 131 Прикладна механіка

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

 • Електричні машини та трансформатори
 • Електрообладнання та електропостачання установок гідромеханізації
 • Механічне обладнання
 • Електричні вимірювання
 • Основи електроприводу
 • Релейний захист енергоустановок
 • Енергозбереження
 • Гідромеханізація
 • Економіка підприємства
 • Комп’ютерна графіка

 

 

Фаховий молодший бакалавр, Електромеханік, підготовлений до виконання професійної роботи на посадах:

 • електромеханік дільниці;
 • електромеханік з підіймальних установок;
 • енергетик дільниці;
 • технік-конструктор (електротехніка).

 

 

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА – спеціальність, мета якої підготовити та формувати особистості фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Акцент підготовки проводиться на здатність вирішення завдань прикладної механіки – міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, надійності конструкцій електроустаткування, приладів, апаратури керування електроприводом і їх елементів; застосування інформаційних технологій, сучасних систем автоматизованого проектування.

 

 

Фахівець з ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ  підготовлений для роботи з експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та монтажу електричного і механічного обладнання на підприємствах міста, області і всієї України. Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» – єдиний коледж в Україні здійснює підготовку  фахівців-електромеханіків  з обслуговування засобів гідромеханізації.

 

СТАНЬ УСПІШНИМ РАЗОМ З НАМИ!

Ми забезпечимо високий рівень знань і підготовки якістю викладання за рахунок:  – кваліфікації та компетенції викладачів;

– постійного розвитку сучасної матеріальної бази: комп’ютерних класів, кабінетів, лабораторій.

Студенти набудуть глибоких фундаментальних знань і отримають якісну теоретичну та  практичну підготовку.

 

 

Навчальна практика дозволяє сформувати у студента вміння та навички зі спеціальності. Виробнича практика сприяє більш глибокому вивченню організації виробництва, придбанню навичок організаторської і виховної роботи в колективі.

Випускники спеціальності можуть продовжити навчання у Запорізькому національному університеті, Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету та багатьох інших закладах вищої освіти УКРАЇНИ за скороченим терміном.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА – ОРІЄНТИР ВАШОГО УСПІХУ!