ВСП ЗГЕФК ЗНУ Виховна робота,Студентське життя Рейтинг стипендіатів за І семестр 2022-2023 навчального року

Рейтинг стипендіатів за І семестр 2022-2023 навчального року

Оголошується рейтинг стипендіатів ВСП “Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету” за підсумками успішності в І семестрі 2022-2023 навчального року.

На засіданні стипендіальної комісії було враховано наступне:

  • право на академічну стипендію мають 40% студентів бюджетної форми навчання, перших за рейтингом, які навчаються на одному курсі, за спеціальністю (згідно пп. 12-13, Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р.). № 882, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 зі змінами, п. 3.2. Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам ВСП ЗГЕФК ЗНУ від 16.12.2021)
  • рейтинг успішності студентів надали на розгляд стипендійної комісії завідувач відділу (він складає 90% рейтингового балу стипендіата)
  • рейтинг активності студентів надали на розгляд стипендіальної комісії голови студентських рад відділень (він складає 10% рейтингового балу стипендіата). Нагадуємо, що інформацію щодо своєї громадської активності студенти заповнювали самостійно, через платформу Google ClassRoom, посилання отримали від студентської ради за місяць до засідання стипендіальної комісії, кількість балів за активність визначала на своєму засіданні студентська рада
  • при однаковій кількості балів, за рішенням стипендіальної комісії, перевага віддавалася студенту, який не має (має меншу кількість) оцінок “задовільно”, враховувалося відвідування он-лайн занять та громадська активність (в разі, якщо не було оформлено додаткові балі активності)
  • в протоколі засідання стипендіальної комісії своєї групи ви можете побачити, хто увійшов в рейтинг (це перші особи в рейтингу, в графі “Примітки” розмір їх стипендії зафарбований чорним коліром), а також студентів, які отримали соціальну стипендію (розмір їх стипендії і соціальний статус зафарбовані червоним коліром)
  • соціальна стипендія була призначена тільки тим студентм, які особисто звернулися до стипендіальної комісії із відповідною заявою (згідно п. 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 зі змінами)

Вітаємо усіх стипендіатів!

Усім іншим – успіхів у наступному семестрі!

Відділення економіки та інформаційних технологій

Енергобудівельне відділення

Механічне відділення