ВСП ЗГЕФК ЗНУ Новини,Офіційні документи Положення та інші документи Відокремленого структурного підрозділу “Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету”

Положення та інші документи Відокремленого структурного підрозділу “Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету”

 1. Положення про Адміністративну раду коледжу
 2. Положення про Наглядову раду коледжу
 3. Положення про Методичну раду коледжу
 4. Положення про Педагогічну раду коледжу
 5. Положення про Відбіркову комісію ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 6. Правила прийому до ВСП ЗГЕФК ЗНУ 2024
 7. Положення про тендерний комітет коледжу
 8. Стратегія розвитку ВСП ЗГЕФК ЗНУ в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України на 2023-2025 роки
 9. Порядок організації бухгалтерського обліку у ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 10. Положення про студентську раду коледжу
 11. Положення про навчальний відділ ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 12. Положення про відділ виховної роботи ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 13. Положення про відділ кадрів ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 14. Положення про бібліотеку ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 15. Положення про відділення ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 16. Положення про раду класних керівників ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 17. Положення про громадське самоврядування здобувачів освіти коледжу
 18. Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів
 19. Положення про навчально-методичний кабінет ВСП ЗГФЕК ЗНУ
 20. Положення про навчально-виробничі майстерні ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 21. Положення про навчальні кабінети та лабораторії коледжу
 22. Положення про відділ канцелярії ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 23. Положення про експертну комісію ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 24. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 25. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та оновлення освітніх програм ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 26. Положення про гаранта освітньо-професійної програми ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 27. Положення про розроблення навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 28. Положення про державну атестацію студентів
 29. Положення про критерії оцінювання знань студентів
 30. Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 31. Положення про порядок призначення та виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 32. Положення про порядок переведення студентів ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 33. Положення про практичну підгтовку здобувачів фахової передвищої освіти ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 34. Концепція національно-патріотичного виховання студентів ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 35. Положення про порядок подання та розгляду заяв, реагування на доведені випадки цькування (булінгу) у ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 36. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 37. Про організацію фізичного виховання і масового спорту у ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 38. Положення про організацію курсу стрільби зі стрілецької зброї в ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 39. Положення про особливості користування гуртожитком ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 40. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 41. Договір найму жилого приміщення гуртожитку ВСП ЗГЕФК ЗНУ (для мешканців)
 42. Договір реструктуризації заборгованості за квартплату та комунальні послуги по гуртожитку ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 43. Договір найму жилого приміщення гуртожитку ВСП ЗГЕФК ЗНУ (для студентів)
 44. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 144 Теплоенергетика
 45. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія ОП Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції
 46. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія ОП Будівництво гідротехнічних споруд
 47. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
 48. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 145 Гідроенергетика
 49. Положення про організацію дипломного проєктування у ВСП ЗГЕФК ЗНУ Спеціальність 131 Прикладна механіка
 50. Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 51. Положення про індивідуальний навчальний план у ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 52. Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та-або інформальної освіти ВСП ЗГЕФК ЗНУ
 53. Положення про облік використання робочого часу у ВСП ЗГЕФК ЗНУ